Vedecké dielne Onkológia (VDO) 2020
Scientific Workshops – Oncology (SWO) 2020

Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium, Teplická 7, Bratislava
Gymnázium, Školská 26, Vráble
Gymnázium Angely Merici, Hviezdoslavova 10, Trnava
Gymnázium Ármina Vámbéryho, Námestie sv. Štefana 1190/4, Dunajská Streda
Spojená škola sv. Františka z Assisi, Karloveská 32, Bratislava
Gymnázium L. Novomeského, Tomášikova 2, Bratislava
Gymnázium Jánosa Selyeho, ul. biskupa Királya, Komárno
Gymnázium Jána Papánka, Vazovova 6, Bratislava
Gymnázium Ivana Horvátha, Ivana Horvátha 14, Bratislava
Evanjelické lýceum v Bratislave, Palisády 57, Bratislava
Gymnázium Federica Garcíu Lorcu, Hronská 3, Bratislava
Gymnázium, Bernolákova 37, Šurany
Gymnázium Juraja Fándlyho, Školská 3, Šaľa
Stredná odborná škola chemická, Vlčie hrdlo 50, Bratislava
Gymnázium Bytča, Štefánikova 219/4, Bytča
Gymnázium Boženy Slančíkovej-Timravy, Halíčská cesta č. 9, Lučenec
Gymnázium Ivana Kraska, P. Hostinského 3, Rimavská Sobota
Gymnázium Antona Bernoláka Námestovo, Mieru 307/23, Námestovo
Gymnázium Jozefa Cígera Hronského, Ulica M. R. Štefánika 1, Vrútky
Gymnázium Ľudovíta Štúra, 1. mája 2, Trenčín
Gymnázium Viliama Paulinyho-Tótha, Malá hora 3, Martin
Piaristické gymnázium Jozefa Braneckého, Palackého 4, Trenčín
Gymnázium V. B. Nedožerského, Matice slovenskej 16, Prievidza
Gymnázium Ľudovíta Štúra, Hronská 3, Zvolen
Gymnázium Martina Hattalu, Železničiarov 278, Trstená
Gymnázium Andreja Sládkoviča, Komenského 18, Banská Bystrica
Gymnázium Detva, ul. Štúrova 849, Detva
Katolícke gymnázium Štefana Moysesa Banská Bystrica, Hurbanova 9, Banská Bystrica
Súkromné gymnázium, Oravská 11, Žilina
Gymnázium, Hlinská 29, Žilina
Gymnázium, Školská 837, Tvrdošín
Evanjelické gymnázium Juraja Tranovského, Komenského 10, Liptovský Mikuláš
Gymnázium, Študentská 4, Snina
4. všeobecno-vzdelávacia škola s vyučovacím jazykom slovenským a ukrajinským v Užhorode
Gymnázium, Ul. Ľ. Štúra, Michalovce
Gymnázium Jána Adama Raymana, Mudroňova 20, Prešov
Gymnázium arm. gen. L. Svobodu, Komenského 4, Humenné
Gymnázium Cyrila Daxnera, Dr. C. Daxnera 88/3,  Vranov nad Topľou
Gymnázium, Poštová 9, Košice