Vedecké dielne Onkológia (VDO) 2020
Scientific Workshops – Oncology (SWO) 2020

Gymnázium Ľudovíta Štúra, 1. mája 2, Trenčín