Vedecké dielne Onkológia (VDO) 2020
Scientific Workshops – Oncology (SWO) 2020

Gymnázium Antona Bernoláka Námestovo, Mieru 307/23, Námestovo