Vedecké dielne Onkológia (VDO) 2020
Scientific Workshops – Oncology (SWO) 2020

projekt Ústavu experimentálnej onkológie BMC SAV a Nadácie Výskum Rakoviny, ktorého konanie
určujú dva dátumy: 4. február (Svetový deň proti rakovine) a 7. marec (Deň výskumu rakoviny)

RNDr. Katarína Kozics, PhD.
Ing. Silvia Schmidtová
Mgr. Jana Plavá
Mgr. Verona Buociková
RNDr. Zuzana Kozovská, PhD.
Mgr. Jana Hricovíniová
RNDr. Silvia Tyčiaková, PhD.
Mgr. Lukáš Jakl, PhD.
Mgr. Svetlana Miklíková, PhD.
Ing. Monika Buríková, PhD.
Mgr. Lenka Kalinková, PhD.
RNDr. Miroslava Matúšková, PhD.
Mgr. Andrea Holíčková
Mgr. Andrea Bábelová, PhD.
Mgr. Kristína Durdíková
Mgr. Matúš Durdík, PhD.
Mgr. Pavol Košík, PhD.
RNDr. Lenka Wachsmannová, PhD.
Mgr. Marína Cihová, PhD.
Ing. Martina Poturnajová, PhD.
Mgr. Katarína Bérešová
Mgr. Kristína Kopecká
Mgr. Michaela Blažíčková
Mgr. Eva Kocianová
Mgr. Annamária Srančíková, PhD.
Mgr. Kristína Ploth
Mgr. Lucia Demková, PhD.
Mgr. Michal Šelc, PhD.
RNDr. Ján Sedlák, DrSc.