Vedecké dielne Onkológia (VDO) 2020
Scientific Workshops – Oncology (SWO) 2020

Súkromné gymnázium, Oravská 11, Žilina