Platforma SSS21 – Slovak Smart Spa for 21st century

Cieľom platformy SSS21 je naplnenie vízie kvalitatívneho rastu, postavenom na synergií inteligentného využívania prírodných liečivých zdrojov,
zodpovednom podnikaní a využívaní najnovších poznatkov transdisciplinárneho výskumu a vývoja pre zlepšenie kvality zdravia obyvateľstva Slovenska.