Vedecké dielne Onkológia (VDO) 2020
Scientific Workshops – Oncology (SWO) 2020

Gymnázium V. B. Nedožerského, Matice slovenskej 16, Prievidza