Vedecké dielne Onkológia (VDO) 2020
Scientific Workshops – Oncology (SWO) 2020

4. všeobecno-vzdelávacia škola s vyučovacím jazykom slovenským a ukrajinským v Užhorode