Vedecké dielne Onkológia (VDO) 2020
Scientific Workshops – Oncology (SWO) 2020

Gymnázium Andreja Sládkoviča, Komenského 18, Banská Bystrica