Vedecké dielne Onkológia (VDO) 2020
Scientific Workshops – Oncology (SWO) 2020

Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium, Teplická 7, Bratislava