Vedecké dielne Onkológia (VDO) 2020
Scientific Workshops – Oncology (SWO) 2020

Piaristické gymnázium Jozefa Braneckého, Palackého 4, Trenčín