Vedecké dielne Onkológia (VDO)
Scientific Workshops – Oncology (SWO)

projekt Ústavu experimentálnej onkológie BMC SAV a Nadácie Výskum Rakoviny, ktorého konanie
určujú dva dátumy: 4. február (Svetový deň proti rakovine) a 7. marec (Deň výskumu rakoviny)

.

.

.

Administrátor e-mail: vdo2020@sss421.sk