Vedecké dielne Onkológia (VDO) 2020
Scientific Workshops – Oncology (SWO) 2020

Evanjelické lýceum v Bratislava, Palisády 57, Bratislava