Vedecké dielne Onkológia (VDO) 2020
Scientific Workshops – Oncology (SWO) 2020

 Spojená škola sv. Františka z Assisi, Karloveská 32, Bratislava

.

Otázky z diskusie:

Aké úspechy sa vám podarilo dosiahnuť?
Už sa používajú nanoliečivá?
Koľko stojí výskum a ako ste financovaní?
Aký je rozdiel medzi chemoterapiou a rádioterapiou?
Dá sa nádor vyhladovať?
Kam ide liečivo po použití?
Vidíte aj nové smery vo výskume onkologických ochorení, alebo sa už len opakujú staré?
Aká je účinnosť liečiv?

.

Keby sa dostala/dodala nejaká cudzia bunka k nádoru, zničil by potom imunitný systém aj nádor?
Aké sú faktory, ktoré ovplyvňujú vznik rakoviny?
Ak použijete génové liečivo, zmení to genetickú informáciu v nádore?
Myslíte, že sa bude raz liečiť génovou terapiou?
Ako sa hľadajú nové vírusy?
Využívajú sa kmeňové bunky v onkologickom výskume?
Nemajú antibiotiká v kultivačnom médiu vplyv na rezistenciu buniek?