Vedecké dielne Onkológia (VDO) 2020
Scientific Workshops – Oncology (SWO) 2020

Gymnázium Jána Adama Raymana, Mudroňova 20, Prešov