Vedecké dielne Onkológia (VDO) 2020
Scientific Workshops – Oncology (SWO) 2020

Gymnázium Boženy Slančíkovej-Timravy, Halíčská cesta č. 9, Lučenec