Vedecké dielne Onkológia (VDO) 2020
Scientific Workshops – Oncology (SWO) 2020

Gymnázium Cyrila Daxnera, Dr. C. Daxnera 88/3, Vranov nad Topľou