Vedecké dielne Onkológia (VDO) 2020
Scientific Workshops – Oncology (SWO) 2020

Gymnázium Juraja Fándlyho, Školská 3, Šaľa