Vedecké dielne Onkológia (VDO) 2019
Scientific Workshops – Oncology (SWO) 2019

Spojená škola sv. Františka z Assisi, Karloveská 32, Bratislava
Katolícka spojená škola sv. Mikuláša, Duklianska č.16,  Prešov
Gymnázium Cyrila Daxnera, Dr. C. Daxnera 88/3,  Vranov nad Topľou
Gymnázium, ul. Ľ. Štúra 26, Michalovce
Gymnázium Jána Adama Raymana, Mudroňova 20, Prešov
Evanjelická spojená škola, Námestie legionárov 3, Prešov
Gymnázium, Poštová 9, Košice
Gymnázium arm. gen. Ludvíka Svobodu, Komenského 4, Humenné
Gymnázium, Študentská 4, Snina
Gymnázium, Párovská 1, Nitra
Gymnázium sv. Cyrila a Metoda, Farská 19,  Nitra
Gymnázium Ivana Horvátha, Ivana Horvátha 14, Bratislava
Súkromné gymnázium, Oravská 11,  Žilina
Gymnázium Antona Bernoláka Námestovo, Mieru 307/23,  Námestovo
Gymnázium L. Novomeského, Tomášikova 2, Bratislava
Gymnázium Angely Merici, Hviezdoslavova 10, Trnava
Gymnázium, Školská 837, Tvrdošín
Gymnázium Martina Hattalu, Železničiarov 278, Trstená
Stredná odborná škola chemická, Vlčie hrdlo 50, Bratislava
Gymnázium, Štefánikova 219/4, Bytča
Gymnázium, Hlinská 29, Žilina
Gymnázium Juraja Fándlyho, Školská 3, Šaľa
Gymnázium, Bernolákova 37, Šurany
Gymnázium Ármina Vámbéryho, Námestie sv. Štefana 1190/4, Dunajská Streda
Gymnázium Federica Garcíu Lorcu, Hronská 3, Bratislava
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany
Gymnázium Jána Papánka, Vazovova 6, Bratislava
Gymnázium Ivana Kraska, Hostinského 3, Rimavská Sobota
Gymnázium Ľudovíta Štúra, 1. mája 2, Trenčín
Piaristické gymnázium Jozefa Braneckého, Palackého 4,  Trenčín
Gymnázium Ľudovíta Štúra, Hronská 1467/3, Zvolen
Gymnázium V. B. Nedožerského, Matice slovenskej 16, Prievidza
Gymnázium Jozefa Cígera Hronského, Ulica M. R. Štefánika 1, Vrútky
Gymnázium Viliama Paulinyho-Tótha, Malá hora 3, Martin
Gymnázium P. O. Hviezdoslava Dolný Kubín, Hviezdoslavovo námestie 18, Dolný Kubín
Gymnázium sv. Andreja, Námestie A. Hlinku 5, Ružomberok
Gymnázium, Bernolákova 37, Šurany

5.2.2019 14.00
12.2.2019 8.00    Ο
12.2.2019 10.30  Ο
13.2.2019 8.30    Ο
13.2.2019 12.40  Ο
14.2.2019 10.00  Ο   (TV)
14.2.2019 12.40  Ο
chrípka zrušila
15.2.2019 10.30  Ο
18.2.2019 9.00
18.2.2019 11.40
18.2.2019 12.45
18.2.2019 8.00
18.2.2019 11.45
19.2.2019 8.00    Ο
19.2.2019 13.00  Ο
19.2.2019 7.40
19.2.2019 10.30
20.2.2019 13.00
20.2.2019 8.00  Ο
20.2.2019 10.55 Ο  (TV)
21.2.2019 8.00   Ο
chrípka zrušila
21.2.2019 8.40   Ο  (TV)
21.2.2019 11.50
21.2.2019 14.00
22.2.2019 9.00   Ο
25.2.2019 7.40    Ο  (TV)
26.2.2019 10.00 Ο
26.2.2019 13.00 Ο
27.2.2019 7.50    Ο
27.2.2019 8.45
28.2.2019 7.45    Ο   (TV)
28.2.2019 10.50
1.3.2019 8.25
1.3.2019 11.00
7.3.2019 8.45