Vedecké dielne Onkológia (VDO) 2019
Scientific Workshops – Oncology (SWO) 2019

Gymnázium Juraja Fándlyho, Školská 3, Šaľa