Vedecké dielne Onkológia (VDO) 2019
Scientific Workshops – Oncology (SWO) 2019

Katolícka spojená škola sv. Mikuláša, Prešov