Vedecké dielne Onkológia (VDO) 2019
Scientific Workshops – Oncology (SWO) 2019

Gymnázium Ľudovíta Štúra, Hronská 1467/3, Zvolen