Vedecké dielne Onkológia (VDO) 2019
Scientific Workshops – Oncology (SWO) 2019

Gymnázium, ul. Ľ. Štúra, Michalovce