Vedecké dielne Onkológia (VDO) 2019
Scientific Workshops – Oncology (SWO) 2019

Piaristické gymnázium Jozefa Braneckého, Palackého 4,  Trenčín