Vedecké dielne Onkológia (VDO) 2019
Scientific Workshops – Oncology (SWO) 2019

Gymnázium Ármina Vámbéryho, Námestie sv. Štefana 1190/4, Dunajská Streda