Vedecké dielne Onkológia (VDO) 2019
Scientific Workshops – Oncology (SWO) 2019

Gymnázium Jána Papánka, Vazovova 6, Bratislava