Vedecké dielne Onkológia (VDO) 2019
Scientific Workshops – Oncology (SWO) 2019

Evanjelická spojená škola, Námestie legionárov 3, Prešov