Vedecké dielne Onkológia (VDO) 2019
Scientific Workshops – Oncology (SWO) 2019

Gymnázium Ľudovíta Štúra, 1. mája 2, Trenčín