Vedecké dielne Onkológia (VDO) 2020
Scientific Workshops – Oncology (SWO) 2020

projekt Ústavu experimentálnej onkológie BMC SAV a Nadácie Výskum Rakoviny, ktorého konanie
určujú dva dátumy: 4. február (Svetový deň proti rakovine) a 7. marec (Deň výskumu rakoviny)

11. február – 6. marec 2020  = 36 stredných škôl naprieč Slovenskom

Termíny VDO2020

11.2. – 15. 2. 2020 Bratislavský kraj, Nitriansky kraj, Trnavský kraj
18.2. – 22. 2. 2020 Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Trenčiansky kraj
24.2. – 28. 2. 2020 Košický kraj, Prešovský kraj