INTEGRATÍVNA ONKOLÓGIA

Sympózium pri príležitosti Svetového dňa proti rakovine 2019
a 25. výročia založenia Nadácie Výskum Rakoviny

16. január 2019, Sála SAV na Patrónke, Bratislava

  • na základe vyhodnotenia publikovaných odporúčaní Spoločnosti pre Integratívnu Onkológiu schválila ASCO (Americká Spoločnosť pre Klinickú Onkológiu) aplikovanie metód integratívnej terapie počas a po liečbe pacientov s karcinómom prsníka
  • výsledky štúdie EPIC ukázali súvislosť medzi zvýšeným rizikom výskytu rakoviny a nízkou nutričnou kvalitou konzumovaných potravín, najmä u pacientov s kolorektálnymi nádormi; nádormi dýchacích ciest a pľúc u mužov a pečene a karcinómov prsníka v postmenopauze u žien
  • v charakteristike karcinogénnych látok pracovnou skupinou IARC (International Agency for Research on Cancer) je konzumácia červeného mäsa zaradená do skupiny 2A – pravdepodobný karcinogén pre človeka a konzumácia výrobkov zo spracovaného mäsa sa považuje pre človeka za karcinogén – skupina 1
  • na Slovensku máme jedny z najnižších výdavkov na zdravotnú starostlivosť v EU,
    pričom podiel výdavkov na lieky je jeden z najvyšších (SR 27%, Česko 17% rok 2014)
  • stredná dĺžka života obyvateľov Slovenska je stále o 4 roky nižšia než je priemer EU
  • napriek zlepšeniu máme počet prípadov liečiteľnej úmrtnosti takmer 2-krát vyšší ako priemer EU
  • prevencia je takisto dobrá ako liečba.

Urobme, čo vieme, lebo NIE JE TO MIMO NÁS

Kliknime na názov prezentácie

RNDr. Ján Sedlák, DrSc.
člen Správnej rady, Nadácia Výskum Rakoviny
Úvodná prezentácia sympózia

SEKCIA I
Úloha psychológie v onkologickej prevencii a liečbe

Mgr. Lucia Martinčeková, PhD.
vedecká pracovníčka, Ústav experimentálnej psychológie, Centrum spoločenských a psychologických vied SAV
Odpustenie u onkologických pacientov – aktuálny stav poznania a možnosti aplikácie

PhDr. Zuzana Ondrušová, PhD.
klinický psychológ, Klinika hematológie a transfuziológie LFUK, SZU a UNB
Možnosti napĺňania potrieb onkologických pacientov z pohľadu psychológa

prof. Mgr. Peter Halama, PhD.
vedúci organizačnej zložky, Ústav experimentálnej psychológie, Centrum spoločenských a psychologických vied SAV
Zmysel života v kontexte zvládania onkologického ochorenia

prof. MUDr. Boris Mravec, PhD.
profesor, Fyziologický ústav LF UK, vedúci vedecký pracovník Ústavu experimentálnej endokrinológie BMC SAV
Psychoneuroimunológia nádorových chorôb – východiská a perspektívy

prof. Robert Enright
profesor psychológie, University of Wicsonsin-Madison, Department of Educational Psychology, USA, nominant na Templetonovu cenu a Nobelovu cenu za mier v roku 2018
State of the Art Lecture on Forgiveness Therapy

SEKCIA II
Výživa v prevencii a onkologickej liečbe

MUDr. Janka Zálešáková
predsedníčka Asociácie slovenských kúpeľov, viceprezidentka a reprezentant ESPA v Platforme Európskej komisie pre výživu, pohybovú aktivitu a zdravie
Výživa v prevencii onkologických chorôb – Nedocenená? Preceňovaná? Mystifikovaná?

doc. MUDr. Peter Minárik, PhD., MSc.
klinický gastroenterológ, Onkologický ústav sv. Alžbety
Výživa a rakovina: vplyv stravy na riziká a na prevenciu zhubných nádorov

MUDr. Mária Novisedláková
klinický onkológ, Univerzitná nemocnica Milosrdní bratia, spol. s r.o.
Význam výživy u onkologického pacienta

prof. Ing. Alžbeta Jarošová, PhD.
Mendelova univerzita v Brne, Agronomická fakulta
Možná kontaminace masných výrobků estery kyseliny ftalové

prof. MVDr. Jozef Bíreš, DrSc.
ústredný riaditeľ, Štátna veterinárna a potravinová správa SR
Výsledky úradnej kontroly potravín z hľadiska zdravotnej bezpečnosti na Slovensku

RNDr. Jozef Bízik, DrSc.
vedúci vedecký pracovník na BMC-SAV organizačná zložka Ústav experimentálnej onkológie, spoluzakladateľ neziskovej organizácie Nadácia Výskum Rakoviny
Cherchez la femme

OTÁZKY DO DISKUSIE
Tu >>>