Vedecké dielne Onkológia (VDO) 2019
Scientific Workshops – Oncology (SWO) 2019

projekt Ústavu experimentálnej onkológie BMC SAV a Nadácie Výskum Rakoviny, ktorého konanie
určujú dva dátumy: 4. február (Svetový deň proti rakovine) a 7. marec (Deň výskumu rakoviny)

5. február – 7. marec 2019  = 36 stredných škôl naprieč Slovenskom

Termíny VDO2019

  4.2. – 15. 2. 2019 Košický kraj, Prešovský kraj
11.2. – 22. 2. 2019 Bratislavský kraj, Nitriansky kraj, Trnavský kraj
18.2. –   1. 3. 2019 Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Trenčiansky kraj