Vedecké dielne Onkológia (VDO) 2020
Scientific Workshops – Oncology (SWO) 2020

Katolícke gymnázium Štefana Moysesa Banská Bystrica