Vedecké dielne Onkológia (VDO) 2020
Scientific Workshops – Oncology (SWO) 2020

Gymnázium Ľudovíta Štúra, Hronská 3, Zvolen