Pre pozvaných a registrovaných je účasť bezplatná.
Registrácia bude otvorená 19. decembra 2018