SEKCIA I
Úloha psychológie v onkologickej prevencii a liečbe

Mgr. Lucia Martinčeková, PhD.
vedecká pracovníčka, Ústav experimentálnej psychológie, Centrum spoločenských a psychologických vied SAV
Odpustenie u onkologických pacientov – aktuálny stav poznania a možnosti aplikácie

PhDr. Zuzana Ondrušová, PhD.
klinický psychológ, Klinika hematológie a transfuziológie LFUK, SZU a UNB
Možnosti napĺňania potrieb onkologických pacientov z pohľadu psychológa

prof. Mgr. Peter Halama, PhD.
vedúci organizačnej zložky, Ústav experimentálnej psychológie, Centrum spoločenských a psychologických vied SAV
Zmysel života v kontexte zvládania onkologického ochorenia

prof. MUDr. Boris Mravec, PhD.
profesor, Fyziologický ústav LF UK, vedúci vedecký pracovník Ústavu experimentálnej endokrinológie BMC SAV
Psychoneuroimunológia nádorových chorôb – východiská a perspektívy

prof. Robert Enright
profesor psychológie, University of Wicsonsin-Madison, Department of Educational Psychology, USA, nominant na Templetonovu cenu a Nobelovu cenu za mier v roku 2018
State of the Art Lecture on Forgiveness Therapy

SEKCIA II
Výživa v prevencii a onkologickej liečbe

MUDr. Janka Zálešáková
predsedníčka Asociácie slovenských kúpeľov, viceprezidentka a reprezentant ESPA v Platforme Európskej komisie pre výživu, pohybovú aktivitu a zdravie
Výživa v prevencii onkologických chorôb – Nedocenená? Preceňovaná? Mystifikovaná?

doc. MUDr. Peter Minárik, PhD., MSc.
klinický gastroenterológ, Onkologický ústav sv. Alžbety
Výživa a rakovina: vplyv stravy na riziká a na prevenciu zhubných nádorov

MUDr. Mária Novisedláková
klinický onkológ, Univerzitná nemocnica Milosrdní bratia, spol. s r.o.
Význam výživy u onkologického pacienta

prof. Ing. Alžbeta Jarošová, PhD.
Mendelova univerzita v Brne, Agronomická fakulta
Možná kontaminace masných výrobků estery kyseliny ftalové

prof. MVDr. Jozef Bíreš, DrSc.
ústredný riaditeľ, Štátna veterinárna a potravinová správa SR
Výsledky úradnej kontroly potravín z hľadiska zdravotnej bezpečnosti na Slovensku

RNDr. Jozef Bízik, DrSc.
vedúci vedecký pracovník na BMC-SAV organizačná zložka Ústav experimentálnej onkológie, spoluzakladateľ neziskovej organizácie Nadácia Výskum Rakoviny
Cherchez la femme

Okrúhly stôl
14.00 – 14.30 h