Minisympózium

Lídri vedeckých tímov z univerzít a Slovenskej akadémie vied predstavili možnosti transdisciplinárnej spolupráce v oblasti komplexnej onkologickej rehabilitácie na minisympóziu Nové možnosti vedy v oblasti komplexnej onkologickej rehabilitáciev, ktoré sa konalo dňa  v Bojniciach 7. marca 2017 o 14.00 hod.

Minisympózium bolo prvou spoločnou aktivitou novovzniknutej platformy SSS21 (Slovak Smart Spa for 21th century) spolupracujúcich vedecko-výskumných organizácii na čele s Kúpele Bojnice, a.s. s cieľom zvyšovať kvalitu života odliečených onkologických pacientov pomocou inovatívnych postupov založených na multidisciplinárnej a transdisciplinárnej spolupráci podnikateľského sektora a akademickej sféry v oblasti prevencie – primárne v rehabilitácii vnímanej komplexne ako holistický prístup na dosiahnutie zlepšenia kvality života. Jedným zo záväzkov členov je aj vytvorenie podmienok pre dlhodobú spoluprácu s organizáciami združujúcimi onkologických pacientov pri príprave a realizácii projektov, v súlade s princípami participatívneho výskumu.

Program minisympózia tu

Na minisympóziu sa zúčastnili:

  • Jesseniova lekárska fakulta UK v Martine a jej Martinské centrum pre biomedicínu (BioMed Martin)
  • Ústav biologických a ekologických vied Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach a jeho novozriadená Katedra mikrobiológie
  • Filozofická fakulta TU v Trnave a jej Katedra psychológie
  • Elektrotechnická fakulta ŽU v Žiline a jej Katedra teoretickej elektrotechniky a biomedicínskeho inžinierstva
  • Biomedicínske centrum SAV a jeho pracoviská z Ústavu experimentálnej onkológie BMC SAV a Ústavu experimentálnej endokrinológie BMC SAV

Fotogaléria: (C) 2017 Mgr. Veronika Zahradniková