VDO Prednášajúci 2019-03-01T13:24:09+00:00

Vedecké dielne Onkológia (VDO) 2019
Scientific Workshops – Oncology (SWO) 2019

projekt Ústavu experimentálnej onkológie BMC SAV a Nadácie Výskum Rakoviny, ktorého konanie
určujú dva dátumy: 4. február (Svetový deň proti rakovine) a 7. marec (Deň výskumu rakoviny)

RNDr. Katarína Kozics, PhD.
Mgr. Ján Roška

Ing. Silvia Schmidtová
Mgr. Jana Plavá
Mgr. Patrícia Bégerová
Mgr. Verona Buociková
RNDr. Zuzana Kozovská, PhD.
Mgr. Jana Hricovíniová

RNDr. Silvia Tyčiaková, PhD.

Mgr. Dominika Mániková, PhD.
Mgr. Lukáš Jakl, PhD.
Mgr. Svetlana Miklíková, PhD.
Ing. Monika Buríková, PhD.
Mgr. Lenka Kalinková, PhD.
RNDr. Miroslava Matúšková, PhD.
RNDr. Dana Jurkovičová, PhD.
Mgr. Andrea Holíčková
Mgr. Radivojka Bánová
Mgr. Andrea Bábelová, PhD.
Mgr. Kristína Durdíková

Mgr. Matúš Durdík, PhD.
RNDr. Iveta Zmetáková, PhD.
Mgr. Karolína Majerová
Mgr. Pavol Košík, PhD.

Faktory vplývajuce na vznik rakoviny
1. Nastavenie našich vnútorných hodín na prevenciu rakoviny
2. Oprava DNA – dvojsečná zbraň?

Nádorové ochorenia mladých
Rakovina prsníka
Nanočastice a ich využitie v biomedicínskom výskume
Bunkové kultúry
Ja dokážem, my dokážeme – prevencia onkologických ochorení
Antioxidanty a ich význam v prevencii rakoviny – Voľné radikály, oxidačný stres a onkologické ochorenia.
Ako vzniká nádorová choroba, rozdelenie nádorov, prevencia, incidencia, mortalita …   Príklady z nášho výskumu
Rakovina – molekulárna podstata jej vzniku
Základná genetika a akútna detská leukémia
Prevencia, vznik a liečba nádorových ochorení:   Vedeli ste, že ... (diel 1)
Prevencia, vznik a liečba nádorových ochorení:   Vedeli ste, že ... (diel 2)
Prevencia, vznik a liečba nádorových ochorení:   Vedeli ste, že ... (diel 3)
Prečo je dôležité zvoliť správnu taktiku
Diagnostické a prognostické biomarkery nádorových ochorení
Poškodenie a oprava DNA – dvojsečná zbraň
1. Rakovina – je medzi nami a nikto ju nechce     2. Ako nájsť onkomarker
Nanomedicína – nová terapeutická stratégia

2. Kvasinky a výskum rakoviny
Rakovina: Vznik, prevencia a súčasný výskum
Rakovina – nie je to mimo nás
Je veda v medicíne len pre lekárov a biológov?
Indukcia poškodenia DNA