VDO Napíšte nám 2019-02-12T07:24:25+00:00

Vedecké dielne Onkológia (VDO) 2019
Scientific Workshops – Oncology (SWO) 2019

projekt Ústavu experimentálnej onkológie BMC SAV a Nadácie Výskum Rakoviny, ktorého konanie
určujú dva dátumy: 4. február (Svetový deň proti rakovine) a 7. marec (Deň výskumu rakoviny)

.

.

.

Administrátor e-mail: vdo2019@sss421.sk