Domov 2019-03-27T18:35:35+00:00

Platforma SSS21 – Slovak Smart Spa for 21st century

Cieľom platformy SSS21 je naplnenie vízie kvalitatívneho rastu, postavenom na synergií inteligentného využívania prírodných liečivých zdrojov,
zodpovednom podnikaní a využívaní najnovších poznatkov výskumu a vývoja pre zlepšenie kvality zdravia obyvateľstva Slovenska.