Domov 2019-02-12T13:29:49+00:00

Platforma SSS21 – Slovak Smart Spa for 21st century

Cieľom platformy SSS21 je naplnenie vízie kvalitatívneho rastu, postavenom na synergií inteligentného využívania prírodných liečivých zdrojov,
zodpovednom podnikaní a využívaní najnovších poznatkov výskumu a vývoja pre zlepšenie kvality zdravia obyvateľstva Slovenska.

Aktuality

Vedecké dielne – Onkológia 2019

Nadácia Výskum Rakoviny v spolupráci
s Ústavom experimentálnej onkológie BMC SAV
organizuje 9. ročník edukačno-popularizačného seminára

5. február – 1. marec 2019 36 stredných škôl naprieč Slovenskom

DVR 2019 – Panelová diskusia

Nadácia Výskum Rakoviny organizuje
Panelovú diskusiu  pri príležitosti Dňa výskumu rakoviny 2019

7. marec 2019, Sála CVTI SR na Patrónke, Bratislava